Cennik

Strefa Płatnego Parkowania » Cennik

Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie po zajęciu miejsca postojowego, a dowód dokonania opłaty parkingowej - kartę parkingową, wydruk z parkometru, informację o uiszczeniu opłaty poprzez system płatności mobilnej lub abonament - należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności tak, aby były w pełni czytelne dla kontrolujących.

 

Opłaty za parkowanie:
1) za 30 minut parkowania – 1 zł, a dla opłat za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM - 0,80 zł,
2) za godzinę parkowania – 2,5 zł, a dla opłat za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM - 2 zł,
3) za dwie godziny parkowania – 5,10 zł, a dla opłat za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM - 4,10 zł,
4) za trzy godziny parkowania – 8 zł, a dla opłat za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM - 6,40 zł,
5) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 2,50 zł, a dla opłat za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM - 2 zł,
6) za dzień parkowania – 17 zł, a dla opłat za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM - 13,60 zł.

 

Opłata za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym na prawach wyłączności (koperta) w SPP wynosi:

1)    ważnym przez 8 godzin dziennie:

a) za jeden miesiąc

 

 500,00 zł

 

b) za pół roku

 

 2.500,00 zł

 

c) za rok

 

 5.000,00 zł

 

 

2)    ważnym przez całą dobę:

a) za jeden miesiąc

 

 600,00 zł

 

b) za pół roku

 

 3.000,00 zł

 

c) za rok

 

 6.000,00 zł