Cennik

Strefa Płatnego Parkowania » Cennik

Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie po zajęciu miejsca postojowego, a dowód dokonania opłaty parkingowej -  wydruk z parkometru, informację o uiszczeniu opłaty poprzez system płatności mobilnej lub abonament - należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności tak, aby były w pełni czytelne dla kontrolujących.

 

Opłaty za parkowanie:
1) za pierwszą godzinę parkowania - 3,30 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie - 2,60 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie - 2,30 zł;

 

2) za drugą godzinę parkowania - 3,90 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 3,10 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie - 2,70 zł;

 

3) za trzecią godzinę parkowania – 4,60 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 3,70 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 3,20 zł;

 

4) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 3,30 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie - 2,60 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie - 2,30 zł.

 

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP naliczana jest za każdą minutę - proporcjonalnie do deklarowanego czasu postoju w SPP, przy czym najniższa opłata, która winna być uiszczona za parkowanie w SPP wynosi 1,00 zł.

 

Opłata za parkowanie w SPP na wydzielonym stanowisku postojowym (koperta) zastrzeżonym na prawach wyłączności wynosi:

1) na stanowisku 8 godzinnym:

a) za jeden miesiąc - 600,00 zł,

b) za pół roku - 3 000,00 zł,

c) za rok - 6 000,00 zł;

 

2) na stanowisku całodobowym:

a) za jeden miesiąc -700,00 zł,

b) za pół roku - 3 500,00 zł,

c) za rok - 7 000,00 zł