01.04.2021 r. UWAGA !!! Wzrost opłaty dodatkowej z parkowanie

Aktualności » 01.04.2021 r. UWAGA !!! Wzrost opłaty dodatkowej z parkowanie

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. zmianie uległ zapis § 12.1. Uchwały Nr XIII/162/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. (Dz. Urzęd. Woj. Małop. 2019.5627 ze zm.), który otrzymał brzmienie:

"Za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się opłate dodatkową w wysokości:

1) 60,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie do 14 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty;

2) 200,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt. 1.

 

Przypominamy również o możliwości wnoszenia opłat za parkowanie z wykorzystaniem płatności mobilnych za pośrednictwem aplikacji SkyCash, E-Park czy Pango.