02.01.2020 r. Wycofanie papierowych kart parkingowych

Aktualności » 02.01.2020 r. Wycofanie papierowych kart parkingowych

Targowiska Miejskie Gminy Miasta Tarnowa informują, że zgodnie z  § 13 Uchwały Nr XIII/162/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r.  (Dz. Urzęd. Woj. Małop. 2019.5627) należności za parkowanie uiszczane z wykorzystaniem papierowych kart parkingowych mogły być wnoszone wyłacznie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Korzystanie z papierowych kart parkingowych po dniu 31.12.2019 r. traktowane będzie jako parkowanie bez opłaty.