04.01.2013 r. - Zmiany w strefie parkowania

Aktualności » 04.01.2013 r. - Zmiany w strefie parkowania

Karta Miejska Premium


Każdy posiadacz Karty Miejskiej Premium uzyska specjalne bonifikaty. Pierwsza to możliwość tańszej opłaty za parkowanie. – Kierowca mający Miejską Kartę Premium będzie mógł nią płacić w parkometrze, oczywiście taniej niż wynosi stawka dla pozostałych – wyjaśnia zastępca prezydenta Tarnowa, Henryk Słomka-Narożański.


Kolejna ulga dotyczy opłat abonamentowych. Także w tym przypadku posiadacze karty zapłacą wyraźnie mniej. Abonament miesięczny 100 złotych (bez karty miejskiej 150), półroczny 500 (zamiast 700), roczny 1.000 (zamiast 1.500).


Krócej płatnie


Jedna z kluczowych zmian to skrócenie czasu płatnego parkowania w soboty z godziny 15-stej do godziny 13-stej. Ma to na celu zachęcenie turystów do dłuższego pobytu w Tarnowie, nieograniczonego czasem parkowania.


Samochody z identyfikatorami dla inwalidów


Obecnie pojazdy z identyfikatorem dla inwalidy mogą darmowo parkować w dowolnym miejscu w strefie płatnego parkowania. Teraz Targowiska zmieniają to tak, by identyfikatory uprawniały do bezpłatnego postoju tylko w wyznaczonych miejscach w strefie. Osoby, które będą chciały nadal parkować samochód w dowolnym miejscu strefy, będą musiały uzyskać w Targowiskach Miejskich nowy rodzaj identyfikatora „I”. – Będzie on udzielony na konkretny samochód na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia właściciela pojazdu – mówi Jacek Chrobak, dyrektor Targowisk Miejskich.  – To pozwoli na wyeliminowanie przypadków wypożyczania europejskiej karty inwalidy lub jej ksera innym, nieuprawnionym osobom.


Nieco droższe parkowanie i parkometry


Ceny parkowania wzrosną średnio o około 20%. Zwiększy to rotację, ilość miejsc parkingowych i tym samy ułatwi parkowanie. Nie ulegnie zmianie cena karty parkingowej za pierwsze pół godziny.


Ze spodziewanego zwiększenia wpływów, a szacowany jest na 320 tysięcy złotych w skali roku, zakupione zostaną parkometry. Targowiska planują zakup 50 takich urządzeń. Rozmieszczone zostaną równomiernie na terenie strefy płatnego parkowania począwszy od ścisłego centrum miasta. Zgodnie z zasadami, odległość parkometru od auta nie powinna przekroczyć 60 metrów. Koszt jednego parkometru to około 20 tysięcy złotych.


Parkowanie sms


Targowiska wprowadzają także parkowanie przy użyciu telefonu komórkowego. By móc korzystać z tej możliwości, kierowca jednorazowo rejestruje się w systemie i otrzymuje specjalną naklejkę na szybę. Na jej podstawie kontroler sprawdza, czy parkujący kierowca aktywował usługę. Aktywacja polega na wysyłaniu podczas parkowania sms z nazwą miasta i numerem rejestracyjnym auta. Podobnego sms wysyła się po zakończeniu parkowania. To umożliwia płacenie za czas rzeczywistego parkowania i nie zmusza do określenia z góry czasu postoju.
 
Ceny opłat za parkowanie w strefie
Za 30 minut – 1,00 zł
Za godzinę – 2,50 zł
Za 2 godziny – 5,10
Za 3 godziny – 8,00
Za czwartą i każdą następną godzinę – 2,50
Za dzień – 17 złotych