05.02.2016 r. - Wybory do Rad Osiedli

Aktualności » 05.02.2016 r. - Wybory do Rad Osiedli

Podczas sesji 29 grudnia Rada Miejska wyznaczyła termin wyborów do rad osiedli. Zgodnie z podjętą uchwałą w tej sprawie, przedstawiciele do rad osiedli zostaną wybrani 3 kwietnia. 

W kwietniu do każdej z szesnastu rad wybierać będziemy po piętnastu przedstawicieli. Mieszkańcy będą mogli głosować w lokalach osiedlowych komisji wyborczych od godz. 8 do 20. Aby rada powstała, frekwencja w wyborach musi być wyższa niż jeden procent uprawnionych do głosowania.

Przypomnijmy, że rady osiedli będą miały w tym roku do rozdysponowania w sumie blisko 3,5 mln zł, czyli o ponad dwa miliony złotych więcej niż w 2015 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do rad osiedli dostępne są na stronach tarnowskiego magistratu.