10.06.2013 r. - Kolektor gotowy

Aktualności » 10.06.2013 r. - Kolektor gotowy

Właśnie zakończył się jeden z najbardziej skomplikowanych etapów modernizacji placu targowego Burek: budowa kolektora. Firmie budowlanej pozostały już tylko drobne prace porządkowe.


To było trudne technicznie zadanie. Wymagało także cierpliwości od kupców handlujących w nowym miejscu oraz mieszkańców Tarnowa. I jednym i drugim dziękujemy za zrozumienie – mówi dyrektor Targowisk Miejskich, Jacek Chrobak. – Teraz kupcy mogą już handlować bez utrudnień.


Kolektor, czyli rura o średnicy 900 milimetrów biegnie od Burku do Wątoku wzdłuż ulicy Łaziennej 3,5-4 metry pod ziemią. Podczas budowy kolektora nie zamknięto ulicy Łaziennej, bowiem to znacznie pogorszyłoby układ komunikacyjny w tej okolicy. Prace realizowane były przy ciągłym ruchu samochodów i pieszych, a inwestycja zakończona została w założonym terminie.


Teraz, nowy kolektor będzie przyjmował wody opadowe nie tylko z Burku, ale docelowo z terenu całego starego miasta, czyli obszaru ponad 7 hektarów. – To uporządkuje nam gospodarkę wodami opadowymi w tym regionie – mówi zastępca prezydenta Tarnowa, Henryk Słomka-Narożański.