20.06.2013 r. - Na Burku planowo

Aktualności » 20.06.2013 r. - Na Burku planowo

Trwa kompleksowa przebudowa i modernizacja placu targowego Burek. – Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem, a my jako Miasto mamy nad remontem stały nadzór. Raz w tygodniu spotykamy się w zespole, w którym jest wykonawca, inspektorzy nadzoru, archeolog, inwestor. Na bieżąco dyskutujemy i rozwiązujemy ewentualne problemy  – mówi zastępca Prezydenta Tarnowa, jednocześnie przewodniczący posiedzeniom zespołu, Henryk Słomka-Narożański.

 

Prace na Burku rozpoczęły się w maju. W czerwcu zakończono najbardziej skomplikowany technologicznie etap – budowę kolektora odprowadzającego wody opadowe do Wątoku. – Kolektor ma taki przebieg i parametry, dzięki którym docelowo zbierał będzie wody nie tylko z Burku, ale praktycznie z całego starego miasta – mówi dyrektor Targowisk Miejskich, Jacek Chrobak.


Podczas prac na Burku archeolodzy wykopali i zabezpieczyli szczątki pochowanych tu przed wiekami ludzi. Kości zostały zinwentaryzowane, zabezpieczone w specjalnych workach, a potem w trumienkach przewiezione do kaplicy cmentarnej. Po zakończeniu prac odbędzie się ich uroczysty pochówek.