20.11.2013 r. - Parkomaty z pełną funkcjonalnością

Aktualności » 20.11.2013 r. - Parkomaty z pełną funkcjonalnością

W Tarnowie zamontowanych zostało 50 parkomatów. Dzięki temu kierowcy mogą już płacić za parkowanie w strefie korzystając z kolejnej, po tradycyjnych kartach parkingowych oraz systemie PANGO, możliwości. – Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kierowców, ułatwić i maksymalnie uprościć płacenie za parkowanie – mówi zastępca prezydenta Tarnowa, Henryk Słomka-Narożański.

 

PARKOMATY


Parkomaty ustawione zostały w obrębie całej strefy. By jednak do końca pokryć strefę – odległość parkomatu od najodleglejszego miejsca parkingowego nie powinna przekraczać 70 metrów – potrzebne jest jeszcze dziesięć takich urządzeń.  – Uzupełnienie planowane jest w przyszłym roku – mówi dyrektor Targowisk Miejskich, Jacek Chrobak.


W parkomatach można płacić gotówką, kartami zbliżeniowymi oraz kartą miejską zarówno standardową, jak i premium. Ta druga oferuje znaczne, około 20-stoprocentowe zniżki. Poza tym, korzystając z parkomatów, po pierwszej półgodzinie, gdzie obowiązuje stała stawka, potem płaci się już za rzeczywisty czas parkowania – co do minuty.


Koszt zakupu, montażu i uruchomienia parkomatów wyniósł milion czterysta tysięcy złotych. Środki przeznaczone zostały z budżetu miasta.


PANGO


System PANGO działający w Tarnowie od 10 maja tego roku, staje się coraz popularniejszy, szczególnie wśród kierowców młodego pokolenia. Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba zarejestrowanych użytkowników oraz liczba parkowań w strefie.  W czerwcu odnotowano 567 parkowań, we wrześniu już 1.230, w październiku 1.330.


Przypomnijmy, że równolegle z wprowadzeniem systemu, operator PANGO oznakował całą strefę. Na znakach drogowych przy parkingach znajdują się dokładne informacje o posługiwaniu się systemem.  – System jest atrakcyjny, bowiem umożliwia opłatę za parkowanie za pomocą aplikacji dostępnej na smartofnach, czy też smsami oraz telefonem z tradycyjnych aparatów komórkowych. Dzięki temu płaci się dokładnie za czas parkowania, co do minuty – mówi dyrektor Chrobak.