21.10.2013 r. - Remont Burku blisko końca

Aktualności » 21.10.2013 r. - Remont Burku blisko końca

Remont Burku przebiega zgodnie z planem i zbliża się do końca. Przypomnijmy, że termin ponownego uruchomienia handlu na Burku zaplanowany jest na połowę grudnia.

 

- Rozmach robót budowlanych jest tu ogromny. Dotychczas m.in. rozebrano stare pawilony handlowe, wykonano uzbrojenie podziemne, wzniesiono obiekty kubaturowe i konstrukcję zadaszenia stołów handlowych – wylicza zastępca prezydenta Tarnowa Henryk Słomka-Narożański.


Prace od początku prowadzone są przy stałych konsultacjach z kupcami z Burku. Wiele z ich cennych sugestii zostało uwzględnionych. Z porozumienia i współpracy zadowolone są obie strony, i kupcy, i Targowiska Miejskie nadzorujące modernizację Burku.  – Ostatnio w porozumieniu z kupcami prowadzone były prace przy konstrukcji stołów handlowych, roboty wykończeniowe obiektów kubaturowych oraz układanie podbudowy pod nawierzchnię placu handlowego – mówi dyrektor Targowisk Miejskich Jacek Chrobak.


Przez cały czas trwania remontu prowadzone są także, zakrojone na szeroką skalę, prace archeologiczne. Tworzona jest szczegółowa dokumentacja z opisem ujawnionych znalezisk. Wykopane podczas prac szczątki ludzkie, z całym szacunkiem składowane są w specjalnych trumnach i wkrótce pochowane zostaną na miejskim cmentarzu w Krzyżu.


Jako, że inwestycja okazała się tańsza niż wstępnie planowano, dzięki zaoszczędzonym pieniądzom w okolicach Burku wykonano szereg prac dodatkowych. Położono nowy asfalt na fragmencie ulic Bema i Łaziennej, wyrównano studzienki kanalizacyjne, a na Łaziennej przy Powiatowym Urzędzie Pracy zlikwidowano bariery architektoniczne. Obecnie remontowana jest ulica Marii Panny.


Koszt modernizacji Burku oraz wszelkich dodatkowych prac wynosi blisko 4 miliony złotych. W całości są to pieniądze z budżetu miasta.