26.09.2012 r. - Motywacje ekologiczne dla kierowców

Aktualności » 26.09.2012 r. - Motywacje ekologiczne dla kierowców

Właściciele samochodów z ekologicznym napędem parkują w Tarnowie za symboliczną opłatę. – Uchwała, jaką podjęli radni w sprawie opłat parkingowych jest praktyczną realizacją strategicznych celów miasta, jako Tarnowa komfortowego, troszczącego się o środowisko naturalne – wyjaśnia Henryk Słomka-Narożański, zastępca prezydenta Tarnowa.


Zgodnie z uchwałą, użytkownicy samochodów z silnikiem ekologicznym, a więc emitującym do atmosfery mniej niż 100 g/km dwutlenku węgla, za parkowanie w strefie płacić będą symboliczną opłatę 20 złotych za rok. – To naprawdę symboliczna opłata – mówi Jacek Chrobak, dyrektor Targowisk Miejskich, które odpowiadają za strefę parkingową w mieście. – Użytkownicy  tradycyjnych pojazdów płacą dużo, dużo więcej.


Inne, wcześniej zrealizowane proekologiczne działania z zakresu komunikacji w Tarnowie, to zakup dla miejskiego taboru autobusów na gaz ziemny, nowe rozwiązania układu komunikacyjnego wpływające na udrożnienie ruchu, jego płynność i minimalizowanie korków oraz inteligentna sygnalizacja świetlna spełniająca to samo zadanie. Tymi realizacjami Tarnów wpisuje się w działania ministra gospodarki w zakresie zintegrowanego systemu e-mobilności w Polsce.