28.12.2017 r. - Od 01.01.2018 Parkuj i Jedź płatny 1zł za dobę !

Aktualności » 28.12.2017 r. - Od 01.01.2018 Parkuj i Jedź płatny 1zł za dobę !

     Na podstawie Uchwały Nr XLVI/505/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłat za kożystanie z parkingu połozonego w Tarnowie przy ul. Do Huty, z dniem 01.01.2018 zostają wprowadzone nastepujace opłaty za kożystanie z parkingu:

Jednorazowa opłata za dobę   -   1,00 zł

Abonament miesięczny dla użytkowników MKA*  -  20,00 zł

Opłata w przypadku zgubienia Biletu Parkuj i Jedź  -  30,00 zł

Opłata dodatkowa za postój bez biletu komunikacji kolejowej lub innej 

komunikacji zbiorowej za każdą dobę parkowania  - 20,00 zł

 

* Abonament można nabyć podczas zakupu biletów okresowych Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej lub biletu zintegrowanego.