Informacje Podstawowe

Strefa Płatnego Parkowania » Informacje Podstawowe


Strefa Płatnego Parkowania w Tarnowie:

ul. N. M. Panny 3

33-100 Tarnów

tel.: 14 656 45 05, wew. 35

 

Strefa Płatnego Parkowania w Tarnowie obejmuje obszar centrum miasta o znacznym deficycie miejsc postojowych. Strefa oznakowana jest znakami D-44 i D-45 oznaczającymi odpowiednio wjazd do Strefy Płatnego Parkowania i wyjazd ze Strefy Płatnego Parkowania.

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera sie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

 

Opłatę za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Tarnowie można wnieść poprzez:
- uiszczenie opłaty w parkomacie;
- system płatności mobilnych - po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie "PANGO", "SkyCash" oraz "E-PARK"

- zakup abonamentu.

 

  Kasa Targowisk Miejskich czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 14:00.