Podstawy Prawne

Strefa Płatnego Parkowania » Podstawy Prawne

Opłaty za parkowanie w strefie są pobierane na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 z późń. zm.)


2. Uchwały Nr XIII/162/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobieraniaWyżej wymienione dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

A. Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2086)

B. Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie Nr. XIII/162/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.